Názvy hradov a zámkov

Zoznam hradov a zámkov bol vytvorený na základe publikácie Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, ktorú vydal Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1990, schvaľovacie číslo P-165/1990. V zozname sú zverejnené štandardizované podoby názvov tejto kategórie, ktoré sú podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov záväzné na používanie. V zozname sa okrem štandardizovaného názvu  nachádza číslo rozhodnutia o štandardizácii, predchádzajúca štandardizovaná podoba názvu, ďalšie historické názvy s  rokom používania, stručný opis objektu a lokalizácia.

Úvod
Názvy hradov a zámkov
Terminologický slovník

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.03.2017