Aktuality

Všetky aktuality

Rozšírenie služieb SKPOS

01.06.2020

Oznamujeme, že od 1.6.2020 bola sprístupnená služba SKPOS online postprocesing.

Nový cenník

01.06.2020

Oznamujeme Vám, že k 1.6.2020 vstúpil do platnosti nový cenník.

Upozornenie

21.05.2020

Centrálne elektronické registratúrne stredisko (ďalej len „CERS“) v Liptovskom Mikuláši funguje od 1.1.2020. Podľa Usmernenia ÚGKK SR na poskytovanie spisov z CERS, sa dokumenty vydávajú len prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov, a to cez aplikáciu ISID, v ktorej sa zapožičanie vyznačuje. Všetky žiadosti o poskytnutie spisových materiálov je potrebné adresovať príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu. Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava takéto žiadosti nezasielajte.