Rozhodnutia o predmete evidovania v KN

 
Číslo rozhodnutia  Číslo konania KO OÚ Kľúčové slovo Rozhodnutie
KO_9890_2018 V-1234/2018-KS Stanová budova KO_9890_2018 dokument vo formáte PDF
KO_10663_2018 Z-1540/2018-RA Altánok KO_10663_2018 dokument vo formáte PDF
KO_10769_2018 Z-1791/2018-KK Čerpacia stanica KO_10769_2018 dokument vo formáte PDF
KO_10821_2018 Z-3360/2018-NM Skleník KO_10821_2018 dokument vo formáte PDF
KO_340_2019 Z-5460/2018-BB Rozostavaná stavba KO_340_2019 dokument vo formáte PDF
KO_727_2019 V-4218/2018-MI Rozostavaná stavba KO_727_2019 dokument vo formáte PDF
KO_300_2019 Z-1840/2018-RA Umývacia plocha KO_300_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1390_2019 Z-5009/2018-CA Altánok KO_1390_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1494_2019 Z-5733/2018-BB Altánok KO_1494_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1584_2019 Z-106/2019-RA, Z-170/2019-RA Prístrešok KO_1584_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1702_2019 Z-3827/2018-TN Garáž KO_1702_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1707_2019 Z-5456/2018-CA Autobusová zastávka KO_1707_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1446_2019 Z-687/2019-MA Hospodársky objekt KO_1446_2019 dokument vo formáte PDF
KO_2426_2019 Z-844/2019-MA Prístrešok KO_2426_2019 dokument vo formáte PDF
KO_2763_2019 Z-281/2019-RK Rekreačná chata KO_2763_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3014_2019 Z-142/2019-TR Prístrešok KO_3014_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3263_2019 Z-3488/2018-PK, Z-511/2019-PK Umývacia linka KO_3263_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3666_2019 Z-1723/2019-MA Studňa KO_3666_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3355_2019 Z-4519/2018-PP Múzeum KO_3355_2019 dokument vo formáte PDF
KO_4219_2019 Z-4519/2018-PP Amfiteáter KO_4219_2019 dokument vo formáte PDF
KO_4355_2019 Z-437/2019-RA Prístrešok KO_4355_2019 dokument vo formáte PDF
KO_5335_2019 Z-1965/2019-NM Prístrešok elektrocentrály KO_5335_2019 dokument vo formáte PDF
KO_5973_2019 Z-4406/2019-NR Kaplnka KO_5973_2019 dokument vo formáte PDF
KO_6984_2019 Z-2327/2019-LM Rekreačný dom KO_6984_2019 dokument vo formáte PDF
KO_7265_2019 Z-2085/2019-IL, V-2662/2019-IL Altánok KO_7265_2019 dokument vo formáte PDF
KO_7225_2019 Z-1682/2019-RK Prístrešok a sklad KO_7225_2019 dokument vo formáte PDF
KO_7983_2019 X1-14/2019 - PK Nadzemný priestor nad podbráním KO_7983_2019 dokument vo formáte PDF
KO_8313_2019 Z-2810/2018-PD Objekt strediska zimnej údržby KO_8313_2019 dokument vo formáte PDF
KO_8781_2019 Z-779/2019-TV Kalová čerpacia stanica KO_8781_2019 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000203-2 Z-3844/2019-BB Prístrešok pre elektroplošiny OSSPI/2020/000203-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000309-2 Z-1186/2019-BS Stanový objekt OSSPI/2020/000309-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000347-2 Z-4041/2019-LM Kruhový trenažér OSSPI/2020/000347-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000347-3 Z-2465/2019-VV Oporný múr OSSPI/2020/000347-3 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000400-2 Z-4478/2019-CA Most OSSPI/2020/000400-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000481-2 Z-220/2020-RK Tribúna OSSPI/2020/000481-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000544-2 V-503/2020-IL Autobusová stanica OSSPI/2020/000544-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/000567-2 Z-1823/2020-NR Rozostavaná stavba KO/2020/000567-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/000588-2 Z-464/2020-RK Prístrešok KO/2020/000588-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/000928-2 Z-6105/2019-PD Zberná šachta KO/2020/000588-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001447-2 Z-2651/2020-LC Čerpacia stanica KO/2020/001447-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001457-2 Z-2191/2020-IL Prístrešok pre autá KO/2020/001457-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001563-2 Z-1013/2020-BS Trafostanica KO/2020/001563-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001588-2 Z-772/2019-KA, Z-1626/2020-KA Pivnica KO/2020/001588-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001143-2 V-1376/2020-SV Stĺp Jána Pravdu KO/2021/001143-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001209-2 Z-4038/2020-NM Záhradná chatka KO/2021/001209-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001422-2 Z-43578/2020-RK Prístrešok KO/2021/001422-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001454-2 R-106/2021-BJ Trafostanica KO/2021/001454-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001455-2 Z-93/2021-RK Samoobslužná umyváreň KO/2021/001455-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001590-2 Z-4092/2020-MI Kontajnerová kancelária KO/2021/001590-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001841-2 V-1314/2021-PD Mobilný dom KO/2021/001841-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001956-2 Z-3208/2021-TT Splašková kanalizácia KO/2021/001956-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001988-2 Z-1064/2021-MI Altánok; Pivnica; Bazén KO/2021/001988-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/002178-2 Z-5641/2020-LV Čerpacia stanica LPG; Samoobslužná umyváreň KO/2021/002178-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001951-4

Z-6962/2020-GA; Z-199/2021-GA

Poľné hnojisko; Žumpa

KO/2021/001951-4 dokument vo formáte PDF

KO/2021/001951-5-dodatok dokument vo formáte PDF /dodatok/

KO/2021/002486-2 Z-2579/2021_MI Záhradný altánok KO/2021/002486-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/002539-2 V-2625/2021_KK Vecné bremeno - zásah do vzdušného priestoru KO/2021/002539-2 dokument vo formáte PDF

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 11.11.2021