Kontrakty a výročné správy

Výročné správy za rok 2019:

Kontrakty na rok 2020

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2018:

Kontrakty na rok 2019

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

 

Výročné správy za rok 2017:

Kontrakty na rok 2018

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

 

Výročné správy za rok 2016:

 

Kontrakty na rok 2017

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2015:

 

Kontrakty na rok 2016

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2014:

Sem vložte text

 

Kontrakty na rok 2015

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2013:

 

Kontrakty na rok 2014

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

 

Výročné správy za rok 2012:

 

Katastrálne úrady:


Kontrakty na rok 2013

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Pre rok 2013 ÚGKK SR v súlade s výnimkou v opatrení k uzneseniu vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 pre správy katastra v sídle kraja pre rok 2013 schválil nasledovné Plány vecných úloh:

SK pre hlavné mesto SR Bratislavu (vo formáte PDF)
SK Trnava (vo formáte PDF)
SK Trenčín (vo formáte PDF)
SK Nitra (vo formáte PDF)
SK Žilina (vo formáte PDF)
SK Banská Bystrica (vo formáte PDF)
SK Prešov (vo formáte PDF)
SK Košice (vo formáte PDF)

Výročné správy za rok 2011:

Katastrálne úrady:

Výročné správy za rok 2010:

Katastrálne úrady:

Kontrakty na rok 2011:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2009:

Katastrálne úrady:

Kontrakty na rok 2010:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2008:

Katastrálne úrady:

Kontrakty na rok 2009:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročná správa za rok 2007:

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.05.2020