4. Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností úradom práce v režime on-line

ÚGKK SR v roku 2013 vytvoril prostredníctvom svojej organizácie - Geodetického a kartografického ústavu 118 časovo neobmedzených a z pohľadu vyhľadávania údajov nad celým územím Slovenskej republiky údajovo nelimitovaných pripojení úradov práce na katastrálny portál. Táto možnosť on-line čerpania údajov úradmi práce má nevyčísliteľný prínos pri poskytovaní príspevkov na bývanie, pretože ušetrí desaťtisícom poberateľov príspevku cestu na pracovisko katastra a jej dôsledkom sú výrazné administratívne úspory pre samotné úrady práce, ako aj pre katastrálne odbory okresných úradov.

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 12.08.2014