Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚGKK SR - schválený rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-9476/2017 (účinnosť od 20.10.2017)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P - 8227/2018 (účinnosť od 01.10.2018)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-1110/2019 (účinnosť od 01.03.2019)

 

 

 

 

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 04.03.2019