Vedenie

Predseda Ing. Ján Mrva
Podpredseda Ing. Ľubomír Suchý
Generálny tajomník služobného úradu JUDr. Helena Kresáneková
Riaditeľka osobného úradu Ing. Nora Gavorová
Riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku Ing. Miroslava Pirhala Perúnová
Riaditeľka legislatívno-právneho odboru JUDr. Odeta Poldaufová
Riaditeľ katastrálneho odboru Ing. Michal Leitman
Riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných vzťahov Ing. Katarína Leitmannová
Riaditeľ odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia Ing. Pavel Hajdin
Riaditeľka odboru katastrálnej inšpekcie Ing. Ivana Zemková
Riaditeľka odboru kontroly Mgr. Mariana Ballová
Vnútorný audit Mgr. Júlia Sedláková

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 20.08.2020