Vedenie

Predseda Ing. Ján Mrva
Podpredseda Ing. Vladimír Raškovič
Generálny tajomník služobného úradu Ing. Mário Schwab
Riaditeľka osobného úradu Ing. Nora Gavorová
Riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku Ing. Miroslava Pirhala Perúnová
Riaditeľka legislatívno-právneho odboru JUDr. Odeta Poldaufová
Riaditeľ katastrálneho odboru Ing. Michal Leitman
Riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných vzťahov Ing. Katarína Leitmannová
Riaditeľka odboru katastrálnej inšpekcie Ing. Ivana Zemková
Vnútorný audit Mgr. Júlia Sedláková

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 23.11.2020